24 03 2013

2010 - 2011 Türk Dili -2 Vize Soruları

Türk Dili-21- “Benim yükseklerde gözüm yoktur; ama burada başka türlü yaşanmaz, deriz; ben gösterişi sevmem ama toplum öyle istiyor, deriz; öfkeliysem, güvenli bir hayat kuramadıysam suç bende değil, gençlikte deriz.Dışımızda aramayalım kötülüğü, içimizdedir o; ciğerimize işlemiştir. Hasta olduğumuzu bilmemek iyileşmemizi daha da zorlaştırıyor.”

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A) ınsanlar yaşamlarını başkalarının yaşamları üzerine kurmamalıdır.
B) ınsanlar özeleştiri yapmaktan kaçındıkları için sebebi hep başka yerde ararlar.
C) ınsanlar yaşamda hep kendilerini düşünecek kadar bencildirler.
D) ınsanlar istemeyerek de olsa başkalarının yaşamlarına zarar verebilirler.
E) ınsanlar, başkaları yüzünden bazı kötülüklerle karşı karşıya kalabilirler.

2. ve 3. sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.

2-“Ay göründü göğün derinliklerinden. Saragöl mavi dumana kest. Bir yel çıktı dağlardan. ınce, yalımlı. Saragöl ince ince kımıldadı. Önce mayıs çiçekleri başladı sallanmaya. Cayır cayır. Günü uğurlamaya çıkan tarla kuşları ağırdan öte öte indiler yere. Kanteper diplerinde, kuşkonmaz aralarında yuvalar ısındı. Bıldırcınlar daha bir sindi çaşır diplerine . Mayıs çiçekleri, kanteperler, çaşırlar bir türkü oldular , Saragöl’de.”

Bu parçada aşağıdaki anlatım yollarından hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleme
B) Öyküleme
C) Tanımlama
D) Açıklama
E) Karşılaştırma.

3-Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) ıkilemelere
B) Birleşik sözcüklere
C) Devrik cümlelere
D) Tanımlamalara
E) Belirteçlere

4-“Yorumcular ne yapıyorlarsa sizinde onu yapmanızı istiyorum, ancak kendi bildiklerimizin yetmediği yerde yorumcuların bilgilerinden ve görüşlerinden yararlanın. Onların açıklamaları hiçbir zaman sizin malınız olamaz; kolayca aklınızdan çıkabilir. Buna karşılık, sizin gördükleriniz kendi zihninizden doğmuştur ve sizde kalır. Onları; konuşurken, danışırken, çekişirken, tartışırken aramadan bulursunuz.”

Bu parçada yazarın asıl vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A) ınsanlar değerlendirme yaparken mecbur kalmadıkça başkalarının görüşüne başvurmamalıdır.
B) Başkalarının yorumları bilgisiz insanları kolay etkiler.
C) Bilginin kalıcı olması için başkalarının yorumlarından yararlanılmalıdır.
D) Değerlendirme yapmak uzmanlık işidir.
E) ınsanlar yorumcuların bilgilerine tamamen güvenmelidir.

5-“ınsanlar günlük yaşantılarında durmadan birbirlerini öldürmezler, boyuna kendilerini asmazlar, durmadan âşık olmazlar, hep akıllıca konuşmazlar.Daha çok yerler, içerler, gevezelik ederler, saçma sapan konuştukları da olur. Buna rağmen kurulu bir düzenin içinde yaşamlarını sürdürürler: Çalışırlar, üretirler, evlenirler, ürerler..”

Bu paragrafta insanların hangi yönü üzerinde durulmuştur?


A) Eğitim düzeyleri
B) Toplumsal başarıları
C) Sosyal yaşamları
D) Siyasal gelişmeleri
E) Duygusal ilişkileri

6-“ Bütün servetini yitiren kişi, önemli bir şey yitirmiştir; sağlığını yitiren, çok şey yitirmiştir; onurunu yitiren, pek çok şeyini yitirmiştir; umudunu yitiren kişi ise her şeyini yitirmiştir.”

Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bazı insanlar için servet onurdan önce gelir.
B) Manevi değerler, maddi değerlerden üstündür.
C) Büyük yitikler insanda mutsuzluğa yol açar.
D) Umut, insanın en büyük güç kaynağıdır.
E) Onurunu yitiren, kişiliğini de yitirmiştir.

7-Köşenin başında durup bakarsanız her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz.Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği, karanfil.Gaz tenekeleri de öbek öbek yeşil fesleğen dolu.”

Bu paragrafta aşağıdaki anlatım yollarından hangisi ağır basmaktadır?


A) Nesnel verilerden yararlanma
B) Öyküleme
C) Tanımlama
D) Karşılaştırma
E) Betimleme

8- “Yarbaşına geldi.Oltu çayının şırıltısına kulak verdi.Sanki ötelerden bir şeyler fısıldıyordu kulağına bu su. Kimbilir kaç kişi bu yarın başından seyretmiştir onu. Zaman gibi ardı arkası kesilmeyen bir akıştı suyun akışı.Tek farkı zamanın akışının gözlenememesiydi. Sonra uzaktan geçen arabalara baktı. Yerleri ve yarları birbirine bağlayan yollar. ‘Ne yapıyorsun? ‘ diyen bir sesle irkildi. ınce, yumuşak, dost bir sesti. Hatice’ydi yanına gelen. ‘Hiç, dalıp gitmişim şurada ‘ dedi.


Bu parçada aşağıdaki anlatım yolarından hangisi ağır basmaktadır?


A) Örnekleme
B) Tanımlama
C) Öyküleme
D) Tartışma
E) Karşılaştırma


9- Gençliğin bir mutluluk, yaşlılığın ise bir mutsuzluk dönemi olduğu doğru değildir. Gençliğin mutlu bir dönem olduğuna gençlerin dışında herkesin inandığı da bir yalandır. Hiçbir genç , “ Genç olduğum için çok mutluyum demez; ama yaşlılar; “ Gençken ne kadar da mutluydum” derler.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yolarından hangisi kullanılmıştır?

A) Örnekleme
B) Karşılaştırma
C) Betimleme
D) Öyküleme
E) Tanımlama

10- Ağaç bile çiçeklenmiyor gün değmeyince, insanoğlu okumanın dışında kaldığı süre içinde nasıl çiçeklenir? Çocuklarımızın, gençlerimizin özlü kitaplardan gerekli insanlık besinini almaktan yoksun kalmaları ne büyük bir boşluk….Sanat ve bilim değeri taşıyan kitaplarla dostluk kurmadan kişilik kazanmamız; güzelliklere, inceliklere yönelmemiz mümkün mü?


Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kişilik kazanmanın, mükemmele ulaşmanın tek yolu kitap okumaktır.
B) Yararlı kitaplar olduğu kadar zararlı kitaplarda vardır.
C) ınsan kitap olmadan da yaşayabilir.
D) Teknolojinin ilerlemesi gençlerimizin eğitimine bağlıdır.
E) Sanat değeri olmayan kitapları okumayın..


11- “ Komedya güldürmedikçe komedya değildir, kabul ; ama “ Güldür de nasıl sitersen öyle güldür” kuralı ile de komedyaya varılamıyor. Bayağılığa razı olduktan sonra insnaları güldürmek hiç te zor bir iş değildir. Oyunla, nükteyle, taklitle her seyirci güldürülebilir ; ama gerçek komedya bu kolay başarıyı küçümsemekle başlar.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakileden hangisinden söz edilmemiştir?


A) Komedyayı kolay kahkahalar bayağılaştırır.
B) Komedyanın asıl amacı insanları güldürmektir.
C) Komedya güldürmelidir; ama bu güldürme seviyeli olmalıdır.
D) Gerçek komedya bütünüyle nükte ve taklit değil, özgün olanın yakalanmasıdır.
E) Seyircinin güldürü tercihine her zaman öncelik verilmelidir.


12- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi makale yazarlarından biri değildir?

A) Ali Naci Karacan
B) Oktay Ekşi
C) Abdi ıpekçi
D) şinasi
E) Falih Rıfkı Atay

13- Tanzimat Edebiaytında yapılan ilk roman çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Telemak
B) Robenson Cruzoe
C) Monte Cristo
D) Sefiller
E) Atala


14- ıyi olarak bilinen bir kitabı okurken isteksizlik duyarsanız kendinizi zorlayın. Ancak, bu şekilde isteksizliğinizin nedenlerini
anlayabilirsiniz.Çünkü zihin kendine göre haksızlıkları , taraf tutmaları, içgüdüsel çekinmeleri vardır. On yıl önce çekemediğiniz bir kitabı beğenir ; eskiden hayranı olduğunuzu da yavan bulursunuz.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?


A) Önyargılar kitap beğenimizi etkiler.
B) Bir kitap çoğunluk tarafından beğenilse de bazılarına sıkıcı gelebilir.
C) Beğenmediğiniz bir eser ikinci kez okumaya değmez.
D) ıyi bir kitabı okurken sıkılsak da kendimizi zorlamalıyız.
E) ınsanın kitap beğenisi zamanla değişebilir.


15. ve 16. sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.


15- “ Güzel sözcüğü nereden gelir, bir düşündün mü? Gözle ilgili, göze ilişen, göze hoş görünene güzel diyoruz. Çoğu diller güzellik kavramını görme duyusuna bağlar; gözle algılanan nesnenin üstünlüğü güzel sıfatı ile nitelenir. Kimi dillerde bu kavram, insanın bazı ilkel eğilimlerinden doğmadır. Latince pulcher, güzel, dinsel bir terim olsa gerek , sürüde en üstünü diye kurbanlık o larak seçilen hayvana veriliyor bu sıfat. Frasça dilber göze değil; gönle çevriktir.Bir ulusun görüş kaynağına varmak, düşüncesinin özünü kavramak için onun güzellik anlayışını izlemekten daha aydınlatıcı bir yol tutulamaz.”

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?


A) Betimleme
B) Tartışma
C) Gözlemleme
D) Öyküleme
E) Örnekleme16- Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Nesnelerin üstünlüğünün güzel sıfatıyla nitelendiğinden
B) Güzel kavramıyla ulusların sanatları arasında bir bağolduğundan
C) Çoğu dillerin güzellik kavramını görme duyusundan bağladığından
D) Bir ulusun düşüncesinin özünün kavranması için güzellik anlayışının izlenmesi gerektiğinden
E) Latince de güzel kavramının insanların bazı ilkel eğilimlerinden doğduğundan.


17- Başlıca teması; aşk, ölüm, ayrılık, özlem gibi bireysel veya toplumsal yaşanan mutluluk ya da felaketlerin yarattığı ortak duygular olan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Didaktik
B) Pastoral
C) Lirik
D) Epik
E) Dramatik


18- Türk yazınında destandan öyküye geçişin ilk özgün örneği olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karabibik
B) Letaif-i Rivayat
C) Küçük şeyler
D) Dede Korkut Hikâyeleri
E) Ferhat ile şirin19- Aaşağıdakilerden hangisi Didaktik şiire örnektir?

A) Uygur Destanı
B) Atatürk Kurtuluş Savaş’ında
C) Üç şehitler Destanı
D) Sakarya Meydan savaşı
E) Haluk’un defteri


20- Türk edebiyatında pastoral şiir türünü başlatan şair aşağıdakilerden ahngisidir?


A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Abdülhâk Hamit
C) Kemalettin Kamu
D) Behçet Necatigil
E) Yahya Kemal Beyatlı


CEVAP ANAHTARI =

1)B 2)A 3)D 4)A 5)C 6)D 7)E 8)C 9)B 10)A

11)E 12)D 13)A 14)C 15)E 16)B 17)C 18)D 19)E 20)B 
 

3181
0
0
Yorum Yaz